تستتتتتت
دنتاتنانتاهعاتدهعد

محصولات

شرکت آويسا با تکيه بر توسعه‌دهندگان خبره در زمينه کسب و کار هوشمند ، همواره مناسب‌ترين و کم هزينه‌ترين راه‌حل‌ها را با در نظر گرفتن عوامل کيفي موثر، بسته به نوع پروژه و معيارهاي مد نظر مشتري، انتخاب کرده و همواره سعي در جلب رضايت مشتريان دارد.

اين شرکت با توجه به کارايي روش‌هاي مختلف کسب و کار هوشمند در دامنه‌هاي کاري گوناگون، از راه‌کارهاي متفاوتي به منظور برآورده نمودن نيازهاي مشتريان استفاده مي‌نمايد؛ لذا توسعه‌دهندگان آويسا همواره سعي در انتخاب مناسب‌ترين راه‌کار و ارائه بهترين راه‌حل دارند. تمامي راه‌حل‌هاي شرکت آويسا، با در نظر گرفتن دانش کليه افراد سازمان و با هدف قابل استفاده بودن برای مديران و کارشناسان سازمان ارائه مي‌شوند.

شرکت آويسا با استفاده از ابزارهايي که فرايندهاي سازمان‌ها را در زمينه‌هاي مختلف اعم از مديريتي و تصميم‌گيري پشتيباني مي‌کنند، سعي دارد تا امکان ایجاد راه‌حل‌های پیچیده براي مسائل کسب‌وکار را برای مشتریان فراهم آورد.

با استفاده از اين ابزارها، انجام کليه فعاليت‌هاي مربوط به کسب و کار هوشمند براي مشتريان ميسر مي‌گردد:

         ابزار جمع آوري داده
         ابزار پاکسازي داده
         ابزار تحليل داده و ايجاد متاداده
         ابزار ساخت انباره داده
         ابزار داده کاوي
         ابزار توليد داشبورد