تستتتتتت
دنتاتنانتاهعاتدهعد
  • داشبوردهای مدیریتی
  • مکعب های اطلاعاتی
  • داده کاوی
  • نرم افزارهای تخصصی

داشبورد مدیریتی

داشبورد، ابزاری مدیریتی مي‌باشد که به کاربران کمک مي‌کند تا علائم حياتي شرکت يا سازماني که قصد تحليل و بررسي آنرا دارند به صورت سريع و کارا اندازه

ادامه مطلب

مکعب های اطلاعاتی

ادامه مطلب

داده کاوی

امروزه، درک وقايع نهفته در حجم انبوهي از داده‌ها به يک نياز اساسي براي سازمان‌ها تبديل شده است . در اين راستا، داده کاوي ابزاري بسيار مهم براي استخراج

ادامه مطلب

نرم افزارهای تخصصی 

ادامه مطلب